Αγγειοχειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αγγειοχειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test