Χειρουργός Θώρακος & Αγγείων, Διευθυντής, Ιατρικό Ψυχικού

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος
Θωρακοχειρουργός