Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Μαράκης Αθανάσιος
Γαστρεντερολόγος