Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Μαράκης Αθανάσιος
Γαστρεντερολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test