Πυρηνικός Ιατρός, Επιμελήτρια Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος PET/CT, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Μαϊντά Αικατερίνη
Πυρηνικός Ιατρός
Covid-19
Προπληρωμή Test