Γενικός Χειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γενικός Χειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test