Αγγειοχειρουργός, Ομ. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Κλινικής Αγγειακής & Ενδαγγειακής Χειρουργικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Λιάπης Χρήστος
Αγγειοχειρουργός