Λιακατά Μελίνα – Βασιλική
Ειδικότητα: 
Βιοπαθολόγος
Κλινική: 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Δημοσιεύσεις - Ομιλίες

• σε Ελληνικά Επιστημονικά Συνέδρια :
• “3ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας“, 1997, Ηράκλειο Κρήτης: Εισήγηση με θέμα «Σταδιοποίηση του βρογχικού άσθματος», στα πλαίσια του Κλινικού Φροντιστηρίου «Το βρογχικό άσθμα στην υπηρεσία υπαίθρου».
• “1ο Εθνικό Συνέδριο Κλινικής Μικροβιολογίας και 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και Υγιεινής“, 2003 ,Πολεμικό Μουσείο Αθηνών: Εισήγηση με τη μορφή αναρτημένης ανακοίνωσης (Poster) με θέμα «Επιδημιολογική μελέτη βακτηριαιμίας από Salmonella spp. σε παιδιατρικό πληθυσμό».
• “4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας“, 2006, Αθήνα: Ελεύθερη (βραβευμένη) ανακοίνωση με θέμα «Η θεραπεία με ισοτετρινοΐνη επάγει την οξειδωτική καταστροφή του DNA».
• σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια :“15th European Congress of Clinical Microbiology and Infections Diseases“ Copenhagen, Denmark, 2 – 5 April 2005: «Children’s urinary pathogens: one – year survey in a Greek hospital», καθώς και
• σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά : “Malaria Journal 2013, 12:299“: «First report of a phylogenetic analysis of an autochthonous Plasmodium vivax strain isolated from a malaria case in East Attica, Greece».