Αναισθησιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΛΕΜΟΝΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
Αναισθησιολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test