Καρδιολόγος, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Λάμπρου Σπυρίδων
Καρδιολόγος