Καρδιολόγος, Διευθυντής Τμήματος Κλινικής Καρδιολογίας Γ’ Καρδιολογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Λάμπρου Σπυρίδων
Καρδιολόγος