Αγγειοχειρουργός, Διευθυντής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Κούστας Γιώργος
Αγγειοχειρουργός
Covid-19 testing
Προπληρωμή