Αιματολόγος, Υπεύθυνος Αιματολογικού-Ογκολογικού, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΚΩΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αιματολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test