Αγγειοχειρουργός, Διευθυντής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Ψυχικού

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΚΩΤΣΙΚΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αγγειοχειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test