Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Δευθυντής Τμήματος Laser – Φλουοροαγγειογραφίας

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Κοσμίδης Περικλής
Οφθαλμίατρος