Πνευμονολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Κωνσταντίνου Ελευθερία
Πνευμονολόγος