Πνευμονολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Κωνσταντίνου Ελευθερία
Πνευμονολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test