Καρδιολόγος, Διευθυντής Στεφανιαίας Μονάδας και Εργαστηρίου Ηχοκαρδιογραφίας, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΚΕΤΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Καρδιολόγος