Ουρολόγος, Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Κατσένης Νικόλαος
Ουρολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test