Επεμβατικός Ακτινολόγος, Επεμβατικός Νευροακτινολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Καρύγιαννης Μιχαήλ
Επεμβατικός Ακτινολόγος