Παθολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Παθολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test