Παθολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Παθολόγος