Ορθοπεδικός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Καρατζέτζος Χαρίσειος
Ορθοπεδικός
Covid-19
Προπληρωμή Test