Αναισθησιολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Καράογλου Αικατερίνη
Αναισθησιολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test