Νευρολόγος, Υπεύθυνη Νευρολογικού Τμήματος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Καπιτζόγλου Βασιλική
Νευρολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test