Οφθαλμίατρος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Καπαράκης Αριστοτέλης
Οφθαλμίατρος