Αγγειοχειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Κανελλόπουλος Ελευθέριος
Αγγειοχειρουργός