Αγγειοχειρουργός, Επιμελητής Γ' Αγγειοχειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Ιατρού Νικόλαος
Αγγειοχειρουργός