Γαστρεντερολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
Γαστρεντερολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test