Πνευμονολόγος, Πνευμονολογικής Κλινικής, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Χωριανόπουλος Δημήτριος
Πνευμονολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test