Γαστρεντερολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Χιωτακάκκου-Φαλιάκου Ευτέρπη
Γαστρεντερολόγος