Χατζηπιέρας Ν. Μάρκος
Ειδικότητα: 
Πλαστικός Χειρουργός
Κλινική: 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

Δημοσιεύσεις - Ομιλίες

• « RIBEIRO MASTOPEXY. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΚΡΗΜΝΟΥ ΩΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ ΕΝΘΕΜΑ»
• « Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΙΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ »