Καρδιολόγος, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΧΑΡΙΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Καρδιολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test