Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Ψυχικού

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Γενικός Χειρουργός