Αναισθησιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Γιωτάκης Ευθύμιος
Αναισθησιολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test