Αγγειοχειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Αγγειοχειρουργός