Γεώργιος Δουνδουλάκης
Ειδικότητα: 
ΩΡΛ
Κλινική: 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δημοσιεύσεις - Ομιλίες

• Δουνδουλάκης Γ.,Παπάζογλου Γ., Παυλόπουλος Αθ., Τερζάκης Γ.: «Το Φαρυγγικό Συρίγγιο ως επιπλοκή της Ολικής Λαρυγγεκτομής» Συγκέντρωση ΩΡΛ Εταιρείας Ιπποκράτειο Νοσοκομείο 1-2-1991
• Δουνδουλάκης Γ.,Παπάζογλου Γ., Λεφαντζής Δ., Τερζάκης Γ., Αναστασόπουλος, Γ.Παπαδόπουλος Δ., Δοκιανάκης Γ.: «Το αποκεκαλυμμένο προσωπικό νεύρο κατά την Αναβολεκτομή» 9ο Πανελλήνιο ΩΡΛ Συνέδριο Ρόδος 25-28 Οκτωβρίου 1997
• Δουνδουλάκης Γ., Παπάζογλου Γ., Χατζημανώλης Εμμ., Τερζάκης Γ., ΑναστασόπουλοςΓ. ,Λεφαντζής Δ., Δοκιανάκης Γ.: «Συγκριτική αξιολόγηση αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας στους όγκους παρωτίδος» 9ο Πανελλήνιο ΩΡΛ Συνέδριο Ρόδος 25-28 Οκτωβρίου 1997
• Δουνδουλάκης Γ., Παπάζογλου Γ., Αρχοντάκης Σ, Χατζημανώλης Ε., Μαρσάν Ν.,Τσίτουρας Δ., Δοκιανάκης Γ.: «Ακτινονέκρωση του λάρυγγα: Η εμπειρία μας» 10ο Πανελλήνιο ΩΡΛ Συνέδριο Καλαμάτα 6-10 Οκτωβρίου 1999
• Δουνδουλάκης Γ., Βλάχου Σ, Τερζάκης Γ., Λουβερδής Δ., Βαθυλάκης Ι., Παπάζογλου Γ.: «Διεγχειρητικά ευρήματα στη χειρουργική του χολοστεατώματος» 10ο Πανελλήνιο ΩΡΛ Συνέδριο Καλαμάτα 6-10 Οκτωβρίου 1999
• Δουνδουλάκης Γ., Παπάζογλου Γ., Δασκολιάς Κ., Λεφαντζής Δ., Λιλλάκου ,Ε., Χατζημανώλης Ε. Δοκιανάκης Γ.:«Η επίδραση της ηλικίας στον καρκίνο του λάρυγγος» 10ο Πανελλήνιο ΩΡΛ Συνέδριο Καλαμάτα 6-10 Οκτωβρίου 1999
• Δουνδουλάκης Γ., Παπάζογλου Γ., Τσιτηρίδης Ι., Λεφαντζής Δ., Αναστασόπουλος Γ., Βλάχου Σ, Δοκιανάκης Γ.: «Ακροχορδονώδες καρκίνωμα του λάρυγγος. Η εμπειρία της κλινικής μας» 10ο Πανελλήνιο ΩΡΛ Συνέδριο Καλαμάτα 6-10 Οκτωβρίου 1999
• Δουνδουλάκης Γ., Βλάχου Σ, Νικολάου Ε., Αναστασόπουλος Γ., Τερζάκης Γ.,Δοκιανάκης Γ.: «Ογκοκυτταρικό καρκίνωμα παρωτίδος» 10ο Πανελλήνιο ΩΡΛ Συνέδριο Καλαμάτα 6-10κτωβρίου 1999
• Δουνδουλάκης Γ., Αναστασόπουλος Γ., Δασκολιάς Κ., Τερζάκης Γ., Χρηστίδης Κ., Δοκιανάκης Γ.: «Καλόηθες lστιοκύττωμα παρειάς» 10° Πανελληνίο ΩΡΛ Συνέδριο Καλαμάτα 6-10 Οκτωβρίου 1999
• Δουνδουλάκης Γ., Τερζάκης Γ., Κανάκης Π., Παπάζογλου Γ.: «Η προσπέλαση midfacial degloving για την εκτομή όγκων του μέσου τριτημορίου του σκελετού του προσωπού» 14° Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής χειρουργικής 1-3 Δεκεμβρίου 2000
• Δουνδουλάκης Γ., Λιλάκου Ειρ.: «Case report: Ενδιαφέρον περιστατικό καταδυομένης βρογχοκήλης» 13° Πανελλήνιο ΩΡΛ Συνέδριο Αθήνα 10-13 Νοεμβρίου 2005
• Δουνδουλάκης Γ., Bovτετσιάνoς; Χ., Λαμπρόπουλοις Κ., Δάβρης Σ.: «Η Θυρεοπλαστική και η Προσαγωγική Αρυπαινοειδοπηξία στην αvτιμετώπιση της παράλυσης της φωνητικής χορδής» 13° Πανελλήνιο ΩΡΛ Συνέδριο Αθήνα 10-13 Νοεμβρίου 2005 Συμμετοχή με ανακοινώσεις σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια, ως 2ος συγγραφεύς (14 ανακοινώσεις)
• Παπάζογλου Γ., Δουνδουλάκης Γ., Μαρσάν Ν., Τσωνης Ν., Τερζάκης Γ.: «Η Avτιμετώπιση των Κακοήθων Όγκων της Ρινός και των Παραρρινίων Κοιλοτήτων» 5° Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο Ρέθυμνο 15-18 Νοεμβρίου 1990
• Τερζάκης Γ., Δουνδουλάκης Γ., Ιωαwίδηc Ν., Τσώνης Ν., ΠαπάζογλουΓ.: «Παρατεταμένη Διασωλήνωση-ΩΡΛ Προβλήματα» 5° Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο Ρέθυμνο 15-18 Νοεμβρίου 1990
• Χατζημανώλης Εμμ., Δουνδουλάκης Γ., Σταμούλης Γ., Παούρης M., ΛεφαvτζήςΔ.: «Η Χειρουργικη αvτιμετώπιση των νόσων του Θυρεοειδούς αδένος» 6° Πανελλήνιο ΩΡΛ Συνέδριο Θεσσαλονίκη 5-9 Οκτωβρίου 1991
• Παπάζογλου Γ., Δουνδουλάκης Γ., Τερζάκης Γ., Λεφαvτζής Δ.: «Οστεώματα Παραρρινίων Κόλπων» 6° Πανελλήνιο ΩΡΛ Συνέδριο Θεσσαλονίκη 5-9 ΟκτωβρΙου 1991
• Χατζημανώλης Εμμ., Δουνδουλάκης Γ., Χρηστίδης Κ., Δοκιανάκης Γ.: «Η Χειρουργική αvτιμετώπιση των Ενδοφυτικών Θηλωμάτων Ρινός και Παραρρινίων Κοιλοτήτων» 6ο Πανελλήνιο ΩΡΛ Συνέδριο Θεσσαλονίκη 5-9 Οκτωβρίου 1991
• Παυλόπουλος Αθ., Δουνδουλάκης Γ., Μαρσάν Ν., Δοκιανάκης Γ.: «Δεύτερη Πρωτοπαθής εστία σε Καρκίνους της Κεφαλής και του Τραχήλου» 6ο Πανελλήνιο ΩΡΛ Συνέδριο Θεσσαλονίκη 5-9 Οκτωβρίου 1991
• Τερζάκης Γ., Δουνδουλάκης Γ., Παούρης Μ., Μαρσάν Ν., Ξηρόκωστας Σ., Παπάζογλου Γ.: «Βλεννογονοκήλες των Παρραρινίων Κοιλοτήτων» 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου Σίσσι, Κρήτη 14-17 Οκτωβρίου 1993
• Παπάζογλου Γ., Δουνδουλάκης Γ., Τερζάκης Γ., Συμεωνίδης Γ., Παούρης Μ., Λεφαντζής Δ.: «Νευρογενείς Όγκοι της Κεφαλής και του Τραχήλου» 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου Σίσσι, Κρήτη 14-17 Οκτωβρίου 1993
• Παπάζογλου Γ., Δουνδουλάκης Γ., Τερζάκης Γ., Λουβερδής Δ., Καψάλας Β., Τριάντος Στ., Δοκιανάκης Γ.: «Παραγαγγλιώματα του καρωτιδικού σωματίου» 9ο Πανελλήνιο ΩΡΛ Συνέδριο Ρόδος 25-28 Οκτωβρίου 1997
• Τερζάκης Γ., Δουνδουλάκης Γ., Παπαδόπουλος Δ., Καψάλας Γ., Δοκιανάκης Γ.: «Χειρουργική αντιμετώπιση νευρινώματoς του πνευμονογαστρικού νεύρου» 9ο Πανελλήνιο ΩΡΛ Συνέδριο Ρόδος 25-28 Οκτωβρίου 1997
• Βλάχου Σ., Δουνδουλάκης Γ., Αρχοντάκης Σ., Τερζάκης Γ., Πάσσιου Ε., Παπάζογλου Γ.: «Προβλήματα χειρουργικής τεχνικής στην αντιμετώπιση της ωτοσκληρύνσεως» 10ο Πανελλήνιο ΩΡΛ Συνέδριο Καλαμάτα 6-10 Οκτωβρίου 1999
• Stratakou Ek., Doundoulakis G., Lefantzis D., Papazoglou G., Christidis K., Dokianakis G.: «Two cases of Primary Orbital Tumors» XV World Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Turkiye-Istanbul, 20-25 June 1993
• Papazoglou G., Doundoulakis G.,Lefantzis D., Terzakis G., Paouris M., Dokianakis G.: «Juvenile Nasopharyngeal Angiofibroma: preoperative management and surgical treatment in 39 patients» XV World Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Turkiye-Istanbul, 20-25 June 1993
• Papazoglou G., Doundoulakis G., Terzakis G., Vathilakis Ι., Ρaοuris M., Dokianakis G.: POSTER «Α case of Turner's syndrome with bilateral Cholosteatomatous Otitis Media» XV World Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Turkiye-Istanbul, 20-25 June 1993

Δημοσιεύσεις - Ομιλίες

Δημοσιεύσεις - Ομιλίες: 

Συμμετοχή με ανακοινώσεις σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια, ως τελευταίος συγγραφεύς (10 ανακοινώσεις)

• Χατζημανώλης Εμμ., Παούρης Μ., Τερζάκης Γ., Στρατάκου Εμμ., Δουνδουλάκης Γ.: «22 Περιπτώσεις Χολοστεατώματος υπό ακεραία τυμπανική μεμβράνη» 6ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο Ρέθυμνο 12-15 Νοεμβρίου 1992
• Παπάζογλου Γ., Βοντετσιάνος Χ.,Τερζάκης Γ., Παούρης Μ., Συμεωνiδης Γ., Δουνδουλάκης Γ.: «Nευρειλημμώματα του Τραχήλου» 6ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο Ρέθυμνο 12-15 ΝοεμβρΙου 1992
• Τερζάκης Γ., Λουβερδής Δ., Στρατάκου Αικ., Ξηρόκωστας Σ, ΧρηστΙδης Κ., Δοuνδοuλάκης Γ.: «Λαρυγγοκήλη: Διάγνωση και Αντιμετώπιση» 6ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο Ρέθυμνο 12-15 ΝοεμβρΙου 1992
• Χατζημανώλης Εμμ., Παούρης Μ., Τερζάκης Γ., Βοντετσιάνος Χ., Βαθυλάκης Ι.,Δουνδουλάκης Γ. VIDEO-Tαινία με θέμα: «Χειρουργική αντιμετώπιση των Χολοστεατωμάτων υπό ακεραiα τυμπανική μεμβράνη» 6ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο Ρέθυμνο 12-15 Νοεμβρiου 1992
• Παπάζογλου Γ., Τερζάκης Γ., Παούρης Μ., Ξηρόκωστας Σ., Δουνδουλάκης Γ. «Δύο περιπτώσειc Ιστιοκυπώσεωc του Κροταφικού Οστού» Ανακοινώθηκε στην συνεδρίαση της Ωτορινολαρυγγολογικής Εταιρεiας την 19-11-1992
• Παπάζογλου Γ., Παούρης Μ., Τερζάκης Γ., Λεφαντζής Δ., Δουνδουλάκης Γ.: «Υπεργλωττιδική Λαρυγγεκτομή-ΕμπειρΙα των πέντε τελευταίων ετών» Ανακοινώθηκε στην συνεδρΙαση τηc Ωτορινολαρυγγολογικήc Εταιρείαc την 19-11-1992
• Δοκιανάκης Γ., Χατζημανώλης Εμμ., Γαβαλάς Γ., Βαθυλάκης Ι., Δουνδουλάκης Γ.: «Η Διωτική προσπέλαση στην αφαiρεση του Ακουστικού νευρινώματοc» 9ο Πανελλήνιο ΩΡΛ Συνέδριο Ρόδος 25-28 Οκτωβρiου 1997
• Παπάζογλου Γ., Βλάχου Σ, Τσιτηρίδης Ι., Αρχοντάκης Σ., Τσαμούρη Μ., Δουνδουλάκης Γ.: «Παραγαγγλιώματα του λάρυγγος» 10ο Πανελλήνιο ΩΡΛ Συνέδριο Καλαμάτα 6-10 Οκτωβρiου 1999
• Παπάζογλου Γ., Βλάχου Σ., Αρχοντάκης Σ., Παπανικολοπούλου Χ., Δουνδουλάκης Γ. POSTER «Νόσος Rendu-Weber-Osler: Παρουσίαση ενός περιστατικού 10ο Πανελλήνιο ΩΡΛ Συνέδριο Καλαμάτα 6-10 Οκτωβρίου 1999
• Κ. Τριάντoς, Σ. Τριάντος, Γ. Δουνδουλάκης: «Η Διαγνωστική αξία της κλινικής εξέτασης του στόματος στην λοίμωξη HIV/AIDS» 4° Παμπελοποννησιακό Ιατρικό Συνέδριο Τρίπολη 20-22/10/2000

Λοιπές Ανακοινώσεις (26 ανακοινώσεις )

• Σκούρας Κ., Τασιόπουλος Ι., Χρονόπουλος Α., Παυλίδης Π., Δουνδουλάκης Γ.,Τιερρής Εμμ.: «Επανεγχειρήσεις των εξωηπατικών χοληφόρων» 16ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο Αθήνα 1-5 Οκτωβρίου 1988
• Παπάζογλου Γ., Χατζημανώλης Εμμ., Δουνδουλάκης Γ., Χρηστίδης Κ.: «Ακουστικό Νευρίνωμα: Συνδυασμός Διαλαβυρινθικής και Υπινιακής Προσπελάσεως» 6ο Πανελλήνιο ΩΡΛ Συνέδριο Θεσσαλονίκη 5-9 Οκτωβρίου 1991
• Παπάζογλου Γ., Παούρης Μ., Δουνδουλάκης Γ., Τερζάκης Γ.: «Εξωκρανιακή Χειρουργική αντιμετώπιση της Ρινόρροιας Εγκεφαλονωτιαίου Υγρού» 6ο Πανελλήνιο ΩΡΛ Συνέδριο Θεσσαλονίκη 5-9 Οκτωβρίου 1991
• Χατζημανώλης Εμμ., Παπάζογλου Γ., Δουνδουλάκης Γ., Χρηστίδης Κ. VIDΕΟ-Ταινία με θέμα: «Ακουστικό Νευρίνωμα: Συνδυασμός Διαλαβυρινθικής-Υπινιακής προσπελάσεως» 6ο Πανελλήνιο ΩΡΛ Συνέδριο Θεσσαλονίκη 5-9 Οκτωβρίου 1991
• Χατζημανώλης Εμμ., Χρηστίδης Κ., Λουβερδής Δ., Δουνδουλάκης Γ., ΔοκιανάκηςΓ.: «Η Χειρουργική θεραπεία των καλοήθων όγκων Παρωτίδος» 18οΠανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Αθήνα 1-5 Νοεμβρίου 1992
• Γ. Παπάζογλου, Μ. Παούρης, Δουνδουλάκης Γ., Τερζάκης Γ., Δοκιανάκης Γ.: «Όγκοι γναθοφαρυγγικού διαστήματος» 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Αθήνα 1-5 Νοεμβρίου 1992
• Παπάζογλου Γ., Χατζημανώλης Εμμ., Δουνδουλάκης Γ., Τερζάκης Γ., Δοκιανάκης Γ.: VIDΕΟ -Ταινία με θέμα: «Χειρουργική αντιμετώπιση των Όγκων του Γναθοφαρυγγικού Διαστήματος» 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Αθήνα 1-5 Νοεμβρίου 1992
• Χρηστίδης Κ., Λεφαντζής Δ., Λουβερδής Δ., Δουνδουλάκης Γ., Χατζημανώλης Εμμ.,Παούρης Μ.: «Όγκοι Υπερώας» 6ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο Ρέθυμνο 12-15 Νοεμβρίου 1992
• Παπάζογλου Γ., Λεφαντζής Δ., Δουνδουλάκης Γ., Τερζάκης Γ., Στρατάκου Αικ., Παούρης Μ.: «Η χειρουργική αντιμετώπιση των φλεγμονωδών παθήσεων του Υπογναθίου Σιελογόνου Αδένος» 6ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο Ρέθυμνο 12-15 Νοεμβρίου 1992
• Παυλόπουλος Α., Μαρσάν N., Xατζημανώλης Ε., Δουνδουλάκης Γ., Δοκιανάκης Γ.: «Η Χρήση των Ρετινοειδών στην θεραπεία της Λευκοπλακίας του Λάρυγγος» 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου Σίσσι, Κρήτη 14-17 Οκτωβρίου 1993
• Παπάζογλου Γ., Στρατάκου Αικ., Παούρης Μ., Δουνδουλάκης Γ., Μπαρμπάτη Κ., Δοκιανάκης Γ.: POSTER με θέμα: «Αμάρτωμα Υπογναθίου Σιελογόνου Αδένος» 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας Αθήνα 11-13 Μαρτίου 1993
• Παπάζογλου Γ., Τερζάκης Γ., Δουνδουλάκης Γ., Χοχλιδάκης Δ., Πάσσου Ε.,Τσίτουρας Δ., Δοκιανάκης Γ.: «Ενδοπαρωτιδικό νευρίνωμα του προσωπικού νεύρου» 9ο Πανελλήνιο ΩΡΛ Συνέδριο Ρόδος 25-28 Οκτωβρίου 1997
• Παπάζογλου Γ., Τερζάκης Γ., Δουνδουλάκης Γ., Λουβερδής Δ., Πάσσου Ε., Αναστασόπουλος Γ., Δοκιανάκης Γ.: «Ολική φαρυγγεκτομή-οισοφαγεκτομή και αποκατάσταση δια γαστρικής μεταθέσεως» 9ο Πανελλήνιο ΩΡΛ Συνέδριο Ρόδος 25-28 Οκτωβρίου 1997
• Δοκιανάκης Γ., Παπάζογλου Γ., Λεφαντζής Δ., ουνδουλάκης Γ., Εμμ. Χατζημανώλης: «Η χειρουργική αντιμετώπιση των νεοπλασμάτων του γναθοφαρυγγικού διαστήματος» 90 Πανελλήνιο ΩΡΛ Συνέδριο Ρόδος 25-28 ΟκτωβΡiου 1997
• Βλάχου Σ., Τερζάκης Γ., Λουβερδής Δ., Δουνδουλάκης Γ., Αναστασόπουλος Γ.,Παπαφράγκου-Τσίκου Α., Παπάζογλου Γ.: «Έκτοπος θυμική κύστη στον τράχηλο» 10ο Πανελλήνιο ΩΡΛ Συνέδριο Καλαμάτα 6-10 Οκτωβρίου 1999
• Τερζάκης Γ., Βλάχου Σ., Δουνδουλάκης Γ., Παπάζογλου Γ.: «Αμυγδαλεκτομή: Η επiπτωσή της στην κλινική πορεία της ψωρiασης» 10ο Πανελλήνιο ΩΡΛ Συνέδριο Καλαμάτα 6-10 Οκτωβρίου 1999
• Δασκόλιας Κ., Λεφαντζής Δ., Τσιτηρίδης Ι., Δουνδουλάκης Γ., Χριστίδης Κ.: «Σηπτική θρομβοφλεβίτιδα της έσω σφαγίτιδας» 10ο Πανελλήνιο ΩΡΛ Συνέδριο Καλαμάτα 6-10 Οκτωβρίου 1999
• Μπαρμπάτη Κ., Τσαμούρη Μ., Βλάχου Σ., Ζερβού Ε., Αρχοντάκης Σ., Δουνδουλάκης Γ.,Παπάζογλου Γ., Δοκιανάκης Γ.: «Μελέτη δεικτών πολλαπλασιασμού (ΚΙ 67) και απόπτωσης (BcI2) στο χολοστεάτωμα» 10ο Πανελλήνιο ΩΡΛ ΣυνέδριοΚαλαμάτα 6-10 Οκτωβρiου 1999
• Λουβερδής Δ., Αρχοντάκης Σ., Βλάχου Σ., Δουνδουλάκης Γ., Γατοπούλου Μ., Χατζή Α.,Παπανικολοπούλου Χ., Χατζημανωλης Ε., Παπάζογλου Γ., Δοκιανάκης Γ.,: «Η αντιμετώπιση του θηλώδους καρκινώματος του θυρεοειδούς» 10ο Πανελλήνιο ΩΡΛ Συνέδριο Καλαμάτα 6-10 Οκτωβρίου 1999
• Δοκιανάκης Γ., Βλάχου Σ., Τερζάκης Γ., Δουνδουλάκης Γ., Χατζημανώλης Ε.: «Νόσος Wegener με αρχική εκδήλωση από το μέσον ούς. Αναφορά περιπτώσεως και ανασκόπηση της βιβλιογραφiας. 10ο Πανελλήνιο ΩΡΛ Συνέδριο Καλαμάτα 6-10 Οκτωβρiου 1999
• Παπάζογλου Γ., Βλάχου Σ., Αρχοντάκης Σ., Τσίτουρας Δ., Δουνδουλάκης Γ., Μπαρμπάτη Κ.: «Οστεοειδές ίνωμα του έξω ακουστικού πόρου» 10ο Πανελλήνιο ΩΡΛ Συνέδριο Καλαμάτα 6-10 Οκτωβρίου 1999
• Χρηστίδης Κ., Τερζάκης Γ., Λουβερδής Δ., Δουνδουλάκης Γ., Τσιτηρίδης Ι.,Αναστασόπουλος Γ., Χατζημανώλης Ε., Παπάζογλου Γ., Δοκιανάκης Γ.: «Αφαίρεση ακουστικού νευρινώματος μέσω διωτικής προσπελάσεως. Η εμπειρία της κλινικής μας». 10ο Πανελλήνιο ΩΡΛ Συνέδριο Καλαμάτα 6-10 Οκτωβρiου 1999
• Siminelakis S., Karavas N., Doundoulakis G., Pavlidis P., Bessias N., Tierris Emm.: «Problems of surgical training in a General Surgery Department.» 2nd Mediterranean Surgical Congress 1989
• Gavalas G., Terzakis G., Doundoulakis G., Vathilakis J.: «Vestibular Disorders due to Diving» XVIIth Annual Meeting of EUBS on Diving and Hyperbaric Medicine Heraklion Crete, 29 September- 3 October 1991
• Lefantzis D., Louverdis D., Doundoulakis G., Paouris M., Stratakou E., Dokianakis G.: «Laryngocele Ventricularis» 2nd European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Sorrento 6-10 June 1992, Italy
• Vlachou S., Terzakis G., Doundoulakis G., Papazoglou G.: "Otologic Wegener's granulomatosis" The Harvard Medical School-Department of continuing education and the Department of Otology and Laryngology Advances in Otolaryngology-Head and Neck Surgery 2000 May 4-6, 2000 Santorini, Greece

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

• Δουνδουλάκης Γ., Παπάζογλου Γ., Παυλόπουλος Αθ., ΤερζάκηςΓ.: «Το Φαρυγγικό Συρίγγιο ως επιπλοκή της Ολικής Λαρυγγεκτομής» Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία Τόμος 11 Τεύχος 4 σελ. 5-7
• Τερζάκης Γ., Δουνδουλάκης Γ., Παούρης Μ., Μαρσάν Ν., ΠαπάζογλουΓ.: «Βλεννογονοκήλες των Παρραρινίων Κοιλοτήτων» Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία Τόμος 15 Τεύχος 1 σελ. 21-23
• Χρηστίδης Κ., Λεφαντζής Δ., Λουβερδής Δ., Δουνδουλάκης Γ., Χατζημανώλης Εμμ.,Παούρης Μ.: «Όγκοι Υπερώας» Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία Τόμος 17 Τεύχος 1 σελ. 23-26
• Γ. Παπάζογλου, Δ. Λεφαντζής, Γ. Τερζάκης, Γ. Συμεωνίδης, Μ. Παούρης, Γ. Δουνδουλάκης: «Νευρογενείς Όγκοι τραχήλου» Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία Τόμος 17 Τεύχος 2 σελ. 38-43
• Βλάχου Σ., Δουνδουλάκης Γ., Αρχοντάκης Σ., Τερζάκης Γ., Πάσσιου Ε., Παπάζογλου Γ.: «Προβλήματα χειρουργικής τεχνικής στην αντιμετώπιση της ωτοσκληρύνσεως» Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία Τόμος 21 Τεύχος 2 σελ. 49-52.
• G. Papazoglou ΜD, G. Doundoulakis MD, G. Terzakis ΜD, G. Dokianakis ΜD: "Pharyngocutaneous Fistula after total laryngectomy: Incidence, Cause and Treatment" Annals of Otology, Rhinology & Laryngology Vol I03, October 1994, pg 801-805

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

• The 1st International Winter School of Otology-Neurootology-Lateral Skull Base Microsurgery in Greece February 6,7 & 8, 2004 Divani Apollon Palace & Spa, Athens, Greece
• Laryngeal Framework Surgery Course January 20th - January 22nd 2005 VU Medical Centre Amsterdam, The Nederlands