Ενδοκρινολόγος, Υπεύθυνη Ενδοκρινολογικού - Τομέας Ενδοκρινολογίας - Μεταβολισμού και Διαβήτη του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Επιστημονικός συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Γεωργιάδου Έλλη
Ενδοκρινολόγος