Γενίτσαρης Μιχαήλ
Ειδικότητα: 
Γενικός Χειρουργός
Κλινική: 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δημοσιεύσεις - Ομιλίες

• Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό: Genitsaris M, Goulimaris I, Sikas N (2005) Laparoscopic repair of groin pain in athletes. Am J Sports Med 32: 1238 – 1242
• Πολυάριθμες δημοσιεύσεις σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά