Γενικός Χειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΓΕΝΙΤΣΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Γενικός Χειρουργός