Πνευμονολόγος, Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής, Ιατρικό Ψυχικού

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΦΡΕΓΚΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ
Πνευμονολόγος