Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Φωτεινάκης Ιωάννης
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test