Ουρολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΦΑΤΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ουρολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test