Νευρολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΔΙΑΜΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Νευρολόγος