Χειρουργός Μαστού, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Χειρουργός Μαστού