Αργυρακοπούλου Γιούλη
Ειδικότητα: 
Παθολόγος
Κλινική: 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δημοσιεύσεις - Ομιλίες

• Συγγραφή του κεφαλαίου Methods of Insulin Resistance Assessment στο βιβλίο Insulin Resistance – New Research, E.B.Yao, Nova Science Publishers, Inc. New York, copyright 2009.
• Diamanti-Kandarakis E, Piperi C, Spina J, Argyrakopoulou G, Papanastasiou L, Bergiele A, Panidis D. Polycystic ovary syndrome: the influence of environmental and genetic factors. Hormones (Athens) 2006;5:17-34
• Diamanti-Kandarakis E, Piperi C, Argyrakopoulou G. Polycystic ovary syndrome: The spectrum of metabolic abnormalities and the pathogenetic mechanisms. Current Trends in Endocrinology
• Kokkinos Α, Tentolouris Ν, Kyriakaki Ε, Argyrakopoulou G, Doupis J, Psallas M, Kyriaki D, Katsilambros N. Differentiation in the short- and long-term effects of smoking on plasma total ghrelin concentrations between male nonsmokers and habitual smokers. Metabolism Clinical and Experimental 2007;56:523– 527.
• Diamanti-Kandarakis E, Argyrakopoulou G. Metabolic syndrome: a contemporary fuel excess syndrome and its specific impact in women. Ann Endocrinol (Paris). 2007 Sep;68(4):299-303. Epub 2007 Aug 8.
• Tentolouris N, Argyrakopoulou G, Katsilambros N. Perturbed autonomic nervous system function in metabolic syndrome. Neuromolecular Med. 2008;10(3):169-78. Epub 2008 Jan 26.
• Diamanti-Kandarakis E, Argyrakopoulou G, Economou F, Kandaraki E, Koutsilieris M. Defects in insulin signaling pathways in ovarian steroidogenesis and other tissues in polycystic ovary syndrome (PCOS). J Steroid Biochem Mol Biol. 2008 Apr;109(3-5):242-6. Epub 2008 Mar 12.
• Argyrakopoulou G, Doupis J. DPP4 inhibitors: from sitagliptin monotherapy to the new alogliptin-pioglitazone combination therapy. Adv Ther. 2009 Mar;26(3):272-80. Epub 2009 Mar 2.
• Economou F, Xyrafis X, Livadas S, Androulakis II, Argyrakopoulou G, Christakou CD, Kandaraki E, Palioura E, Diamanti-Kandarakis E. In overweight/obese but not in normal-weight women, polycystic ovary syndrome is associated with elevated liver enzymes compared to controls. Hormones (Athens). 2009 Jul-Sep;8(3):199-206.
• Griniatsos J, Tsigris C, Kanakis M, Kaltsas G, Michail O, Dimitriou N, Argyrakopoulou G, Delladetsima I, Kyriakou V, Syriou V, Alexandraki K, Pikoulis E, Giannopoulos A, Kouraklis G, Diamanti-Kandaraki E, Felekouras E. Increased incidence of papillary thyroid cancer detection among thyroidectomies in Greece between 1991 and 2006. Anticancer Res. 2009 Dec;29(12):5163-9.
• Kokkinos A, Alexiadou K, Liaskos C, Argyrakopoulou G, Balla I, Tentolouris N, Moyssakis I, Katsilambros N, Vafiadis I, Alexandrou A, Diamantis T. Improvement in Cardiovascular Indices After Roux-en-Y Gastric Bypass or Sleeve Gastrectomy for Morbid Obesity. Obes Surg. 2013 Jan;23(1):31-8.
• Argyrakopoulou G, Tsioufis C, Sdraka E, Tsiachris D, Makrilakis K, Stefanadis C. Antihypertensive treatment in diabetic patients. Review of current data. Maturitas. 2013 Jun;75(2):142-7.
• Διαμάντη-Κανδαράκη Ε, Τανταλάκη Ε, Οικονόμου Φρ, Παπαναστασίου Γ, Αργυρακοπούλου Γ. Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών: Το φάσμα των μεταβολικών διαταραχών και η θεραπευτική αντιμετώπισή του. Εφηβική Γυναικολογία Αναπαραγωγή και Εμμηνόπαυση 2006;18:95-111