Ουρολόγος, Διευθυντής Β' Ουρολογικής Κλινικής, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ουρολόγος