Ουρολόγος, Διευθυντής Β' Ουρολογικής Κλινικής, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ουρολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test