Ακτινοδιαγνώστης, Διευθυντής Απεικονιστικών Τμημάτων, Ιατρικό Ψυχικού

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Αναστασάκης Ιωάννης
Ακτινοδιαγνώστης