Πνευμονολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Αλεξόπουλος Αλέξανδρος
Πνευμονολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test