Πιστοποίηση Κλινικών Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, από την TUV Hellas, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών και το σύνολο των Κλινικών του: Ιατρικό Κέντρο Αθηνών στο Μαρούσι (συμπεριλαμβανομένων και των Παιδιατρικό Κέντρο και ΓΑΙΑ), Ιατρικό Ψυχικού, Ιατρικό Περιστερίου, Ιατρικό Π. Φαλήρου, Ιατρικό Δάφνης & Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, πιστοποιήθηκαν, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008, για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, που ο Όμιλος και οι νοσοκομειακές του μονάδες ανέπτυξαν και εφαρμόζουν.

Η πιστοποίηση, αναφορικά με τη λειτουργία των νοσηλευτικών, εργαστηριακών, απεικονιστικών διεργασιών παροχής υπηρεσιών και των διαχειριστικών, διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών υποστήριξης, πραγματοποιήθηκε μετά από επιθεώρηση των κλινικών, από τον έγκριτο και διεθνώς αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης TUV Hellas (θυγατρική της TUV Nord της Γερμανίας).

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, ο κορυφαίος όμιλος παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα και της ΝΑ Ευρώπης, εδώ και τρεις δεκαετίες επενδύει διαρκώς σε τελευταίας τεχνολογίας ιατρικό εξοπλισμό, σε συνεργασίες με τους κορυφαίους στον τομέα τους επιστήμονες, καθώς και σε έμπειρα, στο χώρο της νοσηλείας και της διοίκησης, στελέχη.

Παράλληλα, επενδύει σταθερά σε θέματα ποιότητας και πιστοποίησης των υπηρεσιών του, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από την επίτευξη του στόχου της καθολικής πιστοποίησης των υπηρεσιών του.

Η νέα πιστοποίηση που έλαβε ο Όμιλος επιβεβαιώνει την ποιοτική και αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία του σε όλα τα επίπεδα, ενώ έρχεται να διευρύνει προηγούμενες πιστοποιήσεις που κατείχε (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 για τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, τα Κεντρικά Εργαστήρια, τον Προληπτικό Έλεγχο Εργασίας και την Υπηρεσία Έκτακτης Προνοσοκομειακής Φροντίδας & Μεταφοράς και σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005 για τις Επισιτιστικές Υπηρεσίες του).

 

Covid-19
Προπληρωμή Test