Τιμοκατάλογος

Υπηρεσία Τιμή
24ΩΡΟ ΗΕΓ ΠΛΗΡΕΣ (8 καναλιών) Τιμή €
25 ΥΔΡΟΞΥΒΙΤΑΜΙΝΗ D ΟΛΙΚΗ Τιμή €
25 ΥΔΡΟΞΥΒΙΤΑΜΙΝΗ D3 Τιμή €
5-ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΑΣΗ (5-NU) Τιμή €
5-ΥΔΡΟΞΥ-ΙΝΔΟΛΟ-ΟΞΕΪΚΟ ΟΞΥ (5ΗΙΑΑ) Τιμή €

Η Εταιρία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, διαγράψει ή τροποποιήσει τον παρόντα τιμοκατάλογο οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Οι αναφερόμενες στο τιμοκατάλογο τιμές είναι αρχικές, επί των οποίων η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει εκπτώσεις ή/ και προνόμια σε προγράμματα συνεργαζόμενων εταιριών  ή  σε τρίτους. Ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με τα αρμόδια τμήματα για να ενημερωθούν για τις σχετικές χρεώσεις για υπηρεσίες ή πράξεις που τους αφορούν.