Αγγειοχειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Ζερβάκης Γεώργιος
Αγγειοχειρουργός