Χειρουργός Θώρακος - Καρδιάς, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Τριανταφυλλοπούλου Κωνσταντίνα
Χειρουργός Θώρακος - Καρδιάς