Χειρουργός Θώρακος - Καρδιάς, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΣΑΧΠΕΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χειρουργός Θώρακος - Καρδιάς
Covid-19
Προπληρωμή Test